Vrij vragen of ziek melden

Bij afwezigheid door ziekte

Als uw kind ziek is kunt u dat voor 8:30 telefonisch doorgeven aan school. Mocht er geen bericht zijn van een afwezige leerling voor 9:00 dan neemt de school contact op met ouders.

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de leerlingen op tijd ziek gemeld worden en moeten zelf contact opnemen met school. Ook stage moet voor aanvangstijd telefonisch ingelicht worden.

 

 

Extra vrije dag

Het is in overleg met de teamleider mogelijk om extra vrij te krijgen. Dit behoort dan schriftelijk aangevraagd te worden. U kunt hierbij denken aan het Islamitische Offerfeest, het Suikerfeest, of het Syrisch Orthodoxe Kerst- en paasfeest. In geval van stage regelt de stageleraar dit met het stageadres.

Uw kind valt onder de leer­plichtwet en afwezigheid zonder gel­dige reden is strafbaar. Zo nodig wordt hiervan proces-verbaal opgemaakt door leerplicht.