Roosterwijzigingen

Als er leerkrachten door ziekte of om andere redenen afwezig zijn,Β kan het zijn dat wij niet voldoende vervanging voor alle lessen kunnen vinden. Wij zien ons dan genoodzaakt uw zoon/dochter vrijaf te geven. Uiteraard zullen we trachten dit tot een minimum te beperken. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

 

Actuele wijzigingen

Het lesrooster van de leerling in Presentis is leidend. Wijzigingen in het rooster zijn te vinden in Presentis, zowel op de computer als in de app.