Roosterwijzigingen

Als er leerkrachten door ziekte of om andere redenen afwezig zijn, kan het zijn dat wij niet voldoende vervanging voor alle lessen kunnen vinden. Wij zien ons dan genoodzaakt uw zoon/dochter vrijaf te geven. Uiteraard zullen we trachten dit tot een minimum te beperken. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

 

Actuele wijzigingen

M.i.v. donderdag 14 januari is het lesrooster aangepast aan de eisen die de overheid aan ons stelt. Wijzigingen zullen tot nader  bericht hier niet meer verschijnen. Het lesrooster van de leerling in Presentis is leidend.