Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor studieboeken. Daarnaast zijn er kosten die voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling zijn. De ouderbijdrage wordt voor een deel gebruikt voor de betaling van schoolkosten die niet door de overheid wordt bekostigd (zoals werkkleding) en voor een deel voor activiteiten en excursies.

 

Zowel voor leerlingen in de onderbouw, als voor leerlingen in de bovenbouw, betaalt u ouderbijdrage voor het gebruik, de aanschaf en de vervanging van beschermende kleding. U betaalt ook voor het wassen en onderhoud van de werkkleding. Zonder deze kleding kan uw zoon/dochter niet aan de betreffende les deelnemen.

In de bovenbouw zijn de kosten voor beschermende kleding/werkkleding hoger, omdat er meer en duurdere kleding gebruikt wordt. Daarnaast kan het zo zijn dat uw zoon of dochter voor praktijkvakken of stage werkschoenen nodig heeft. Deze worden ook uit de ouderbijdrage betaald.

Het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Als u de bijdrage echter niet betaalt, kan uw zoon/dochter worden uitgesloten van activiteiten.

ouderbijdrage onderbouw

Sportshirt 5,50
Beschermende kleding/werkkleding5,00
Collectieve verzekering4,00
leermiddelen3,00
Activiteiten (incl. Sinterklaas en kerst)5,00
Algemene culturele en sportieve vorming9,00
Klassenavond/disco15,00
Eigen bijdrage CJP pas10,00
Totaal56,50
Eigen bijdrage schoolkampen O1 en O260,00

 

ouderbijdrage bovenbouw

Beschermende kleding/werkkleding en/of werkschoenen20,00
Collectieve verzekering4,00
leermiddelen3,00
Activiteiten (incl. Sinterklaas en kerst)5,00
Algemene culturele en sportieve vorming9,00
Klassenavond/disco15,00
Eigen bijdrage CJP pas10,00
Totaal bovenbouw 66,00