Ouderbijdrage

ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor studieboeken. Daarnaast zijn er kosten die voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling zijn. De ouderbijdrage wordt voor een deel gebruikt voor de betaling van schoolkosten die niet door de overheid wordt bekostigd (zoals werkkleding) en voor een deel voor activiteiten en excursies.

 

Zowel voor leerlingen in de onderbouw, als voor leerlingen in de bovenbouw, betaalt u ouderbijdrage voor het gebruik, de aanschaf en de vervanging van beschermende kleding. U betaalt ook voor het wassen en onderhoud van de werkkleding. Zonder deze kleding kan uw zoon/dochter niet aan de betreffende les deelnemen.

Schoolreis

De leerlingen van bovenbouw 1 en 2 gaan in mei op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden in de loop van het schooljaar bekend, u ontvangt dan ook bericht. Wij zullen u dan ook informeren wanneer de bijdrage moet zijn betaald. Ook voor deze bijdrage geldt dat een betalingsregeling mogelijk is.

Skireis

De leerlingen van bovenbouw 3 sluiten hun schoolloopbaan af met een skireis in februari of maart naar Oostenrijk. De bekostiging daarvan komt deels uit binnenkomende stagevergoedingen van bedrijven. Daarnaast wordt een eigen bijdrage gevraagd van ongeveer € 75,00. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de stagevergoedingen. De eigen bijdrage wordt in de loop van het schooljaar in rekening gebracht.

ouderbijdrage onderbouw

Sportshirt 5,00
Beschermende kleding/werkkleding5,00
Collectieve verzekering4,00
leermiddelen3,00
Activiteiten (incl. Sinterklaas en kerst)5,00
Algemene culturele en sportieve vorming9,00
Klassenavond/disco10,00
Eigen bijdrage CJP pas10,00
Totaal51,00
Eigen bijdrage schoolkampen O1 en O260,00
Activiteiten O325,00

ouderbijdrage bovenbouw

Beschermende kleding/werkkleding en/of werkschoenen25,00
Collectieve verzekering4,00
leermiddelen3,00
Activiteiten (incl. Sinterklaas en kerst)5,00
Algemene culturele en sportieve vorming9,00
Klassenavond/disco10,00
Eigen bijdrage CJP pas10,00
Totaal bovenbouw 66,00