De Administratie

Het werk op de schooladministratie is heel divers. De administratie is het eerste aanspreekpunt bij telefonisch contact door ouders, stage-adressen, hulpverlenende instanties en vele anderen. De administratie registreert ziekmeldingen van de leerlingen, zodat de leerkracht weet wie men wel of niet mag verwachten in de les. Ontbreekt een leerling zonder melding, dan neemt de administratie contact op met ouders of verzorgers om te informeren wat er aan de hand kan zijn.
Het eerste contact van ouders met de school is meestal de afspraak voor het aanmelden van hun kind. Het aanmelden van hun zoon of dochter loopt via de administratie, waarna de daadwerkelijke kennismaking volgt bij de inschrijving.

De administratie zorgt daarna dat de noodzakelijke gegevens van die leerling beschikbaar komen en er een dossier aangelegd wordt.
Ook komt de administratie in beeld als ouders er zelf niet helemaal uitkomen met de aanvraag voor Tegemoetkoming Studiekosten.
Wat meer buiten beeld, maar niet minder belangrijk, zijn de werkzaamheden die op de administratie verricht worden voor het management.

Veel gehoorde vragen op de administratie:

    • Heb ik recht op Tegemoetkoming in de Studiekosten?
    • Hoe kan ik Tegemoetkoming in de Studiekosten aanvragen?
    • Ik heb dit jaar nog niets uit Groningen ontvangen; wat kan er mis zijn gegaan?
    • Ik wil graag een gesprek met de mentor van mijn kind