page-contact.php

Contact

Praktijkonderwijs ’t Genseler
Jasmijnstraat 15 , 7552 AH Hengelo
074 - 291 62 57

Contactformulier

Bereikbaarheid

de school beschikt over een ruime fietsenstalling.

bus 10 stopt voor school, uitstaphalte: Jasmijnstraat.

In de omgeving van school is voldoende parkeergelegenheid.

Contactpersonen

Vestigingsdirectie

Dhr. D. van Zutphen
Vestigingsdirecteur
d.vanzutphen@osghengelo.nl

Dhr. E. Wennink
Teamleider  & voorzitter O.R.
e.wennink@osghengelo.nl

Zorgteam

Mevr. M. Hamburg
Zorgcoördinator & vertrouwenspersoon
m.hamburg@osghengelo.nl

Dhr. G. Ros
Vertrouwenspersoon
g.ros@osghengelo.nl

Mevr. M. Vrijland
Orthopedagoog
m.vrijland@osghengelo.nl

Mevr. J. Rakers
Maatschappelijk werk
j.rakers@osghengelo.nl

Dhr. R. Korf
Stagecoördinator

r.korf@osghengelo.nl

Dhr. J. Verspaget
Voorzitter MR.
j.verspaget@osghengelo.nl

Centrale directie Openbare Scholengemeenschap Hengelo

Centrale directie
Welbergweg 90
7556 PE Hengelo
t. 074 – 291 98 60
f. 074 – 291 72 65
cedi@osghengelo.nl
Centrale directeur: Dhr. C. Dams

Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen
toegankelijk
onderwijs

Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
t. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Inspectie

Rijksinspectie
Postbus 51
Zwolle

Vertrouwensinspecteur

0900 – 111 31 11