page-contact.php

Contact

Praktijkonderwijs ’t Genseler
Jasmijnstraat 15 , 7552 AH Hengelo
074 - 291 62 57

Contactformulier

Bereikbaarheid

de school beschikt over een ruime fietsenstalling.

Bus 10 stopt vlak bij school, uitstaphalte: Vuurdoornplein.

In de omgeving van school is voldoende parkeergelegenheid.

Contactpersonen

Vestigingsdirectie

Dhr. D. van Zutphen
Vestigingsdirecteur
d.vanzutphen@osghengelo.nl

Dhr. J. Verspaget
Teamleider
j.verspaget@osghengelo.nl

Zorgteam

Mevr. M. Hamburg
Zorgcoördinator & vertrouwenspersoon
m.hamburg@osghengelo.nl

Dhr. D. Snijders
Vertrouwenspersoon
d.snijders@osghengelo.nl

Mevr. M. Vrijland
Orthopedagoog
m.vrijland@osghengelo.nl

Mevr. J. Rakers
Maatschappelijk werk
j.rakers@osghengelo.nl

Dhr. E. Drabbe
Voorzitter MR.
e.drabbe@osghengelo.nl

Openbare Scholengemeenschap Hengelo

Stafbureau
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP Hengelo
t. 074 – 291 9860
cedi@osghengelo.nl
Bestuurder:
Dhr. A.H.G. Brunger

Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen
toegankelijk
onderwijs

Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
t. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Inspectie

Rijksinspectie
Postbus 51
Zwolle

Vertrouwensinspecteur

0900 – 111 31 11