single-post.php

Open Huis gaat niet door.

Op 9 februari 2022 stond ons Open Huis gepland. Door corona zou dat al een andere invulling krijgen in de vorm van een individuele rondleiding, maar wel allemaal op één avond. Gezien de belangstelling is er nu voor gekozen om alle belangstellenden persoonlijk uit te nodigen voor een rondleiding op een door hen gewenst tijdstip.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, maar wel belangstelling hebben, dan kunt u altijd bellen naar de school. Het nummer is 074 – 291 62 57. U moet dan vragen naar een van de teamleiders, Eric Wennink of Jeroen Verspaget.

Deel dit bericht