single-post.php

Zelftesten en rooster na de meivakantie.

Aan ouders en verzorgers is onderstaande brief verstuurd. Hierin staat informatie hoe we omgaan met zelftesten en hoe het rooster er na de meivakantie uitziet.
Brief ouders zelftesten 19-04-2021

Deel dit bericht