single-post.php

ATTENTIE!

In de week van 15 t/m 19 april zal er op een nu nog onbekend moment een ontruimingsoefening worden gehouden op school. Dit zal in ieder geval in de middag zijn. Na afloop zal besproken worden wat goed en fout ging. Aansluitend mogen de leerlingen naar huis.
We willen leerlingen en ouders op deze wijze in ieder geval op de hoogte brengen. Mocht er wat onrust ontstaan, dan kunt u dit duiden.

Deel dit bericht