single-post.php

Twente goes Techno 2017

Vandaag hebben we met de leerlingen uit O3 die metaal, groen of bouw hebben gekozen een bezoek gebracht aan een tweetal bedrijven in Hengelo. Dit alles in het kader van Twente goes techno, een project waarmee geprobeerd wordt jongeren te interesseren voor een technisch beroep. We zijn vanmorgen in twee groepen op de fiets vertrokken. Juf Stavast en meneer Olde Dubbelink met een groep naar Spenco en meneer Biharie en meneer Beld naar Stairway. En dat alles in de stromende regen. Bij beide bedrijven werd verteld wat de bedrijven maken en hoe ze dat doen. Na een uitleg en wat films of foto’s op een scherm hebben we de werkvloer opgezocht. De leerlingen hebben kunnen zien welke werkzaamheden er nodig zijn om een product te maken. Ook kwamen ze op beide werkvloeren oud-leerlingen tegen. In sommige gevallen werkten deze al 13 jaar bij deze bedrijven. De leerlingen waren geïnteresseerd en hebben veel vragen gesteld. Rond half elf werden de rollen omgedraaid en moesten de leerlingen weer even op de fiets; de groepen wisselden naar het andere bedrijf. De hele ochtend is erg goed gelopen; leerlingen hebben zich uitermate goed gedragen. We waren overal netjes op tijd en het bleek dat ze hun huiswerk (vragen bedenken) hadden gedaan. Erg goed gedaan mannen! Tot slot zijn we wederom in de regen naar school vertrokken.

Deel dit bericht